Chính Sách đổi hàng và nhận tiền

Chúng tôi sẽ đổi hàng hoặc hoàn trả lại 100% số tiền của quí khách cho những trường hợp hàng bị lỗi.